Agora Press werd opgericht in 1994 en is de uitgever van 

"Keukenkrant" - "Cuisiniste"

Onafhankelijk vakblad voor de keukenspecialist en -groothandel, de interieurarchitect
Oplage: 3000 exemplaren  - Verschijnt 9 keer per jaar


Geef ons een seintje als u graag meer inlichtingen wenst!